Menso: kwaliteitsmanagement met de koning als klant + nieuwe functionaliteiten Pyxicare Flow en kwaliteitsdashboard Pyxicare InspectBekijk webinar

Statusupdate Menso, nieuwe functionaliteiten Pyxicare Flow, kwaliteitsdashboard Pyxicare Inspect ​​​​​​​ + Kwaliteitsmanagement met de koning als klant

We zoomen in dit webinar samen met Jurgen Berden en Michael Greeven van Pyxima in op de nieuwe functionaliteiten van de Menso-ondersteunende tool Pyxicare Flow.  En op de mogelijkheden van de nieuwste Pyxicare-tool Inspect!

Menso-coach Stefaan Coenen kijkt naar cliëntgerichtheid binnen Menso vanuit de gedachte 'Wat als de koning jouw cliënt zou zijn…'.


“Wij leveren zorg op maat!”, “Wij passen ons aan aan uw noden en behoeften.”, “We zoeken samen met u naar de gepaste oplossing!”, … Het zijn slechts enkele typerende zinnen die aan bod komen bij organisaties die diensten verlenen. De klant is koning! Maar… Wat als de koning effectief cliënt zou zijn in jouw organisatie?! Waarschijnlijk zou elke organisatie gaan nadenken over hoe ze de zorg- en dienstverlening in hun woonzorgcentrum zouden aanpassen in functie van de specifieke noden en behoeften van die ene cliënt. Want het is en blijft toch wel de koning!

Deze uitdaging aangaan en kijken vanuit een andere bril naar cliëntgericht werken voor die ene persoon/mens, zorgt voor een nieuwe blik op dienstverlening en cliëntbeleving binnen de organisatie. Willen we niet dat alle cliënten zich als de koning te rijk voelen? Hoe bouwen we aan een cliëntgerichte visie vanuit Menso? Hoe kunnen we iedereen hierbij betrekken en over laten nadenken? En vooral, hoe zetten we de volgende stappen om te vertrekken vanuit de beleving van de cliënt en dit om te zetten naar een aangepaste dienstverlening?

Inhoud
* Menso: statusupdate, nieuwe functionaliteiten Pyxicare Flow, mogelijkheden Pyxicare Inspect
*¨Kwaliteitsmanagement met de koning als klant

Doelpubliek
Woonzorgcentrum directeurs, kwaliteitscoördinatoren en andere beslissingnemers. 

Presentatie door
Ann Willems, Menso
Stefaan Coenen, Probis
Jurgen Berden, Pyxima
Michael Greeven, Pyxima
​​​​​​​
Duur
60 minuten

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

Deel dit webinar